MKBTR

Opgeleverd
  • Branding
  • Print
  • Webdesign
  • Animatie

De accountancybranche ligt onder vuur. Dat is de uitdaging en kans die MKBTR aangrijpt om zichzelf met een duidelijke visie te positioneren en te profileren. Hoe doe je dat? Met die vraag zijn wij aan de slag gegaan met de communicatiestrategie en gekomen tot het communicatieconcept: ‘Elke onderneming topfit.’

Bekijk de website
Campagne

Creatief
concept

Waarom bestaat je onderneming eigenlijk? Dat is de kernvraag waarmee MKBTR begint. Cijfers zijn belangrijk en geven inzicht, maar er is meer. De kunst is om te kijken wat de groeiambities zijn en welke stappen er nodig zijn die te bereiken. Elke succesvolle onderneming is gebouwd op vier pijlers: visie & strategie, organisatie, rapportage en wet- en regelgeving. Dat zijn de stappen die MKBTR hanteert om ‘elke onderneming topfit’ te laten zijn.

website, animatie

Website en animatie

Naar aanleiding van diverse brainstormsessies, waarin de oprichters hun duidelijke visie vertellen, hebben we het concept ‘elke onderneming topfit’ bedacht. De verdere communicatiestrategie en visuele identiteit is hierop gebaseerd. Dit is bijvoorbeeld goed terug te zien in de corporate website en animatie.

‘Waar zit je als ondernemer nu op te wachten?’ Vanuit dat vertrekpunt hebben we de MKBTR-scan ontwikkeld. Aan de hand van diverse vragen kunnen websitebezoekers testen hoe hun onderneming ervoor staat. Na het invullen van de scan ontvangen zij per e-mail een op hun antwoorden gebaseerd adviesrapport. Hiermee kunnen zij zelf direct aan de slag. Tegelijk dient het als intake-rapport voor MKBTR om potentiële klanten van advies te voorzien.